FINANTEQ | mobile finance & superwallets

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH FINANTEQ

 

1. Niniejszy dokument stosuje się do polityki prywatności w aplikacjach mobilnych firmy Finanteq (dalej: aplikacje).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Finanteq SA (dalej: Finanteq) z siedzibą w Kazimierzówce 160, 21-040 Świdnik, Polska.

3. W trakcie korzystania z aplikacji Finanteq gromadzi informacje w następujący sposób:

3.1. Informacje podawane przez użytkownika – podawane przy okazji rejestrowania się do usług dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres email;

3.2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z aplikacji – dane o usługach z których korzysta użytkownik i sposobie korzystania z nich, dane o urządzeniu, informacje o lokalizacji użytkownika na podstawie danych z urządzenia;

3.3. Dane z usługi Google Analytics – zanonimizowane (t.j. uniemożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników) dane użytkownika o sposobie korzystania z internetu i usług innych dostawców.

4. Finanteq jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

4.1. Zapewnienie obsługi i zarządzanie kontem użytkownika w celu realizacji usług i rozwiązywania problemów technicznych;

4.2. Monitorowanie aktywności użytkownika z wykorzystaniem usługi Google Analytics;

5. Finanteq nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez zgody użytkownika za wyjątkiem niżej wymienionych sytuacji:

5.1. Finanteq może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług. Działanie tych podmiotów podlega niniejszej polityce prywatności;

5.2. Finanteq może udostępniać dane organom publicznym w związku z przypadkami naruszenia prawa na mocy obowiązującego prawa.

5.3. Finanteq może udostępniać dane zanonimizowane w celu poprawy jakości świadczonych usług.

6. Użytkownik ma wpływ na zakres udostępnianych danych w tym danych osobowych poprzez:

6.1. Zmianę ustawień urządzenia dotyczących informacji przekazywanych podczas użytkowania aplikacji;

6.2. O ile użytkownik udzielił takich zgód, wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie danych w zakładce dotyczącej polityki bezpieczeństwa aplikacji;

6.3. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Finanteq.

7. Wszystkie zbierane i przetwarzane dane są chronione przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem z użyciem istniejących w danym momencie standardów.

8. Finanteq zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie:

9. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ FINANTEQ.COM

 

Grupa eLeader udostępnia Użytkownikom stron internetowych eleader.pl oraz finanteq.com niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych, ich gromadzeniu i wykorzystywaniu. Za Dane Osobowe rozumie się dane w rozumieniu Ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podając swoje dane osobowe na stronach Grupy eLeader Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Grupę eLeader w sposób opisany w niniejszej Polityce. Polityka ma zastosowanie do Usług: wysyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Finanteq SA.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług są podmioty Grupy eLeader: eLeader Sp. z o.o., Kazimierzówka 160, 21-040 Świdnik oraz Finanteq SA, Kazimierzówka 160, 21-040 Świdnik.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

W zakresie związanym z daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:

przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

kontaktu telefonicznego, pocztowego lub poprzez pocztę elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ten kontakt, przesyłając jednocześnie CV bądź aplikację o pracę.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zastrzega, że dane przekazuje dobrowolnie, z zastrzeżeniem prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania, jak i możliwości żądania ich usunięcia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

COOKIES

Grupa eLeader oświadcza, że na stronach eleader.pl oraz finanteq.com zastosowane są mechanizmy używające pliki cookies. Korzystając z tych stron, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.
  3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników.

 

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików cookies lub uzyskiwania do nich dostępu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce. Poniższe linki kierują do instrukcji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies Mozzila Firefox- http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz… Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej finanteq.com

 

We won:

We work with: