Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Lublin, 27.10.2020 roku

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY FINANTEQ SA

DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) (dalej „Ustaw”), Finanteq SA (dalej „Spółka”), informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Finanteq SA do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 17 listopada 2020 roku w siedzibie Finanteq SA mieszącej się przy ul. Nałęczowskiej 16, 20-701 Lublin lub poprzez wysłanie dokumentów akcji na adres „Zarząd Finanteq SA, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin”.

Złożenie dokumentów akcji jest niezbędne w celu wpisania ich do rejestru, który będzie prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot wybrany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dobromir Piekarski

Prezes Zarządu

Finanteq SA


Lublin, 13.10.2020 roku

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY FINANTEQ SA

DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) (dalej „Ustaw”), Finanteq SA (dalej „Spółka”), informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Finanteq SA do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 17 listopada 2020 roku w siedzibie Finanteq SA mieszącej się przy ul. Nałęczowskiej 16, 20-701 Lublin lub poprzez wysłanie dokumentów akcji na adres „Zarząd Finanteq SA, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin”.

Złożenie dokumentów akcji jest niezbędne w celu wpisania ich do rejestru, który będzie prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot wybrany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dobromir Piekarski

Prezes Zarządu

Finanteq SA


Lublin, 29.09.2020 roku

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY FINANTEQ SA

DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) (dalej „Ustaw”), Finanteq SA (dalej „Spółka”), informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Finanteq SA do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 17 listopada 2020 roku w siedzibie Finanteq SA mieszącej się przy ul. Nałęczowskiej 16, 20-701 Lublin lub poprzez wysłanie dokumentów akcji na adres „Zarząd Finanteq SA, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin”.

Złożenie dokumentów akcji jest niezbędne w celu wpisania ich do rejestru, który będzie prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot wybrany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dobromir Piekarski

Prezes Zarządu

Finanteq SA


Lublin, 15.09.2020 roku

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY FINANTEQ SA

DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) (dalej „Ustaw”), Finanteq SA (dalej „Spółka”), informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Finanteq SA do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 17 listopada 2020 roku w siedzibie Finanteq SA mieszącej się przy ul. Nałęczowskiej 16, 20-701 Lublin lub poprzez wysłanie dokumentów akcji na adres „Zarząd Finanteq SA, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin”.

Złożenie dokumentów akcji jest niezbędne w celu wpisania ich do rejestru, który będzie prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot wybrany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dobromir Piekarski

Prezes Zarządu

Finanteq SAlogo

Let's Talk

logo

Download document

[contact-form-7 id="2843" title="Download form"]