FINANTEQ | mobile finance & superwallets
NEWS/MEDIA

Gdzie rozwijać skille?

26.10.2014

Spis treści

  1. Dla wszystkich uczących się
  2. Java
  3. iOS
  4. C#
  5. SQL
  6. QA
  7. Browser-side

 

 

 

Dla wszystkich uczących się

Dobre źródło porad dla wszystkich początkujących, nie tylko kobiet.

kobietydokodu.pl

Lista dobrze ocenianych kursów/szkoleń on-line, w których można wziąć udział za darmo.

medium.freecodecamp.com/the-data-dont-lie-here-are-the-50-best-free-online-university-courses-of-all-time-b2d9a64edfac#.j0y78gbib

Świetne wprowadzenia do GITa, polecane również dla tych, którzy mają pewne z nim doświadczenia.

http://gitimmersion.com/

Kilka portali, na których można rozwiązywać pewne problemy informatyczne. Posortowane od najbardziej polecanych przez nas.

codekata.com/
codewars.com
exercism.io/
codility.com/
spoj.com/
topcoder.com/
projecteuler.net/

Kilka portali, gdzie również pisze się kod, tutaj jednakże jest więcej nastawienia na zabawę i radość kodowania. Polecamy szczególnie początkującym i tym, co szukają rozrywki wymagającej umysłowo.

codingame.com/
codecombat.com/
screeps.com/
play.elevatorsaga.com/

Książki, które szczególnie polecamy:

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (Robert C. Martin)

Head First Design Patterns (Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates)

 

 

Java

docs.oracle.com/javase/tutorial/
ocpjp.net/ (książka do Javy za darmo)

Książki, które szczególnie polecamy:

Thinking in Java (Bruce Eckel)

Java Concurrency in Practice (Brian Goetz)

Java EE

https://docs.oracle.com/javaee/7/JEETT.pdf (tutorial Java Enterprise Edition w wersji 7)

Android

 

 

iOS

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/ProgrammingWithObjectiveC/Introduction/Introduction.html (oficjalna książka on-line o Objective C)

Materiały szczegółowe do Objective-C

 

 

C#

https://mva.microsoft.com/
https://msdn.microsoft.com/library
https://www.asp.net/

Książki

Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET oraz ADO.NET (Dino Esposito)
Podstawy Microsoft .NET (David S. Platt)

 

 

SQL

SQLpedia

Microsoft SQL Server 2014 Optymalizacja zapytań (Benjamin Nevarez)

Kursy z podstawami:

https://www.codeschool.com/courses/try-sql
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql

 

 

QA

http://www.guru99.com/software-testing.html
http://testerzy.pl/
http://www.testowanie.net/
http://amberplace.amberteam.pl/Przyk%C5%82adowe_pytania_egzaminu_ISTQB_Poziom_Podstawowy

 

Browser-side

https://jquery.com/
https://www.w3.org/TR/html5/
https://www.w3.org/Style/CSS/
https://www.codeproject.com/
https://www.html5rocks.com/en/
http://www.w3schools.com/

Książki

jQuery 1.3 Wprowadzenie (Jonathan Chaffer, Karl Sweedberg)
JavaScript Programowanie obiektowe (Stoyan Stafanov)

We won:

We work with: