FINANTEQ | mobile finance & superwallets

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH FINANTEQ

 

1. Niniejszy dokument stosuje się do polityki prywatności w aplikacjach mobilnych firmy Finanteq (dalej: aplikacje).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Finanteq SA (dalej: Finanteq) z siedzibą w Kazimierzówce 160, 21-040 Świdnik, Polska.

3. W trakcie korzystania z aplikacji Finanteq gromadzi informacje w następujący sposób:

3.1. Informacje podawane przez użytkownika – podawane przy okazji rejestrowania się do usług dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres email;

3.2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z aplikacji – dane o usługach z których korzysta użytkownik i sposobie korzystania z nich, dane o urządzeniu, informacje o lokalizacji użytkownika na podstawie danych z urządzenia;

3.3. Dane z usługi Google Analytics – zanonimizowane (t.j. uniemożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników) dane użytkownika o sposobie korzystania z internetu i usług innych dostawców.

4. Finanteq jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

4.1. Zapewnienie obsługi i zarządzanie kontem użytkownika w celu realizacji usług i rozwiązywania problemów technicznych;

4.2. Monitorowanie aktywności użytkownika z wykorzystaniem usługi Google Analytics;

5. Finanteq nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez zgody użytkownika za wyjątkiem niżej wymienionych sytuacji:

5.1. Finanteq może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług. Działanie tych podmiotów podlega niniejszej polityce prywatności;

5.2. Finanteq może udostępniać dane organom publicznym w związku z przypadkami naruszenia prawa na mocy obowiązującego prawa.

5.3. Finannteq może udostępniać dane zanonimizowane w celu poprawy jakości świadczonych usług.

6. Użytkownik ma wpływ na zakres udostępnianych danych w tym danych osobowych poprzez:

6.1. Zmianę ustawień urządzenia dotyczących informacji przekazywanych podczas użytkowania aplikacji;

6.2. O ile użytkownik udzielił takich zgód, wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie danych w zakładce dotyczącej polityki bezpieczeństwa aplikacji;

6.3. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Finanteq.

7. Wszystkie zbierane i przetwarzane dane są chronione przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem z użyciem istniejących w danym momencie standardów.

8. Finanteq zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie:

9. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.

We won:

We work with: